Formy współpracy

pióroDbamy o nieustanny rozwój zawodowy i poszerzanie naszej wiedzy. W bardziej złożonych sprawach korzystamy także z porad innych wyspecjalizowanych podmiotów.

Dodatkowo współpracujemy ze specjalistami z innych dziedzin, np. doradcami podatkowymi, notariuszami, branżystami z zakresu projektowania i budownictwa, inwestycji, informatyki i reklamy, co pozwala nam odpowiedzieć na różne potrzeby naszych Klientów i zaproponować kompleksową usługę.

Świadczymy pomoc prawną w formach uzgodnionych z Klientem, poprzez sporządzanie i opiniowanie umów, przygotowywanie opinii, analiz i informacji prawnych, przygotowywanie pism procesowych i reprezentację przed sądami oraz przygotowywanie bieżącej korespondencji w sprawach prawnych. Prowadzimy także sprawy windykacyjne.

Zgodnie z potrzebami Klientów prowadzimy obsługę poprzez dyżury u Klienta lub bieżące spotkania, lub też przy zastosowaniu środków komunikacji na odległość (telefon, e-mail, fax).
Świadczymy obsługę prawną również w języku angielskim.

Doraźna pomoc prawna
Jest skierowana do Klientów, którzy nie wymagają stałej pomocy prawnej i obejmuje realizację jednorazowych zleceń.

Stała pomoc prawna
Jest skierowana do Klientów, którzy z uwagi na zakres prowadzonej działalności wymają świadczenia pomocy prawnej w sposób ciągły i we wszystkich aspektach swej działalności. Stała obsługa prawna wymaga zapoznania się ze specyfiką działalności Klienta i zagadnieniami branżowymi z nią związanymi, a także organizacją przedsiębiorstwa klienta, aby przez to efektywniej dostosowywać świadczoną pomoc prawną do jego rzeczywistych potrzeb. Stała pomoc prawna może również polegać na delegowaniu prawnika lub zespołu prawników do pracy w siedzibie Klienta lub w innym miejscu przez niego wskazanym.